najib mahneshan
صنایع ذوب فلزات رنگین فلز نجیب ماهنشان
Previous slide
Next slide

درباره ما

شرکت رنگین فلز ماه نشان در سال 1386 به منظور فعالیت گسترده در زمینه های صنعتی و معدنی تاًسیس گردید. این شرکت با تکیه بر ارتباط مستمر با دانشگاهها و مراکز علمی آموزش و صنایع بزرگ از قبیل شرکت ملی صنایع مس ایران، شرکت ملی سرب و روی ایران، شرکت ملی نفت و پتروشیمی با تمرکز بر تحقیق و توسعه و نیروی انسانی مجرب، همچنین استفاده از تجهیزات و ماشین آلات پیشرفته یکی از بزرگترین تولیدکنندگان فلزات غیرآهنی و گرانبها در کشور می باشد که توانسته نقش سازنده و موثری در زمینه فرآوری مواد معدنی و عرضه آن به بازارهای داخلی و خارجی ایفا نماید.

فعالیت های ما

تولید مس

تولید فلزات غیر آهنی

بازیابی فلزات از انواع کاتالیستهای مستعمل

ترکیبات فلزات گرانبها

بازیابی فلزات از لجن آندی

بازیافت بردهای مخابراتی و الکترونیکی

ذوب فلزات رنگین فلز ماهنشان

شرکت رنگین فلز ماه نشان در سال 1386 به منظور فعالیت گسترده در زمینه های صنعتی و معدنی تاًسیس گردید. این شرکت با تکیه بر ارتباط مستمر با دانشگاهها و مراکز علمی آموزش و صنایع بزرگ از قبیل شرکت ملی صنایع مس ایران، شرکت ملی سرب و روی ایران، شرکت ملی نفت و پتروشیمی با تمرکز بر تحقیق و توسعه و نیروی انسانی مجرب، همچنین استفاده از تجهیزات و ماشین آلات پیشرفته یکی از بزرگترین تولیدکنندگان فلزات غیرآهنی و گرانبها در کشور می باشد که توانسته نقش سازنده و موثری در زمینه فرآوری مواد معدنی و عرضه آن به بازارهای داخلی و خارجی ایفا نماید.