فعالیت های شرکت ماهشنان

  • تولید مس
  • تولید فلزات غیر آهنی
  • بازیابی فلزات از انواع کاتالیستهای مستعمل
  • فلزات گرانبها
  • بازیابی فلزات از لجن آندی
  • بازیافت بردهای مخابراتی و الکترونیکی
  • لاينر و ژئوممبران
  • خدمات فني و مهندسي