ز ويژگي هاي دوره كنوني حيات بشري ، بروز مداوم ، سريع و غير قابل پيش بيني تحولات و دگرگوني هاي شگفت انگيز و معجزه آساست و سازمان ها نيز به عنوان جزئي از اين مجموعه ، از اين تغييرات متاثر مي شوند و براي بقاء و بالندگي ، بايد آماده مواجهه با اين تحولات عظيم باشند و در اين راه،به دانايي سرمايه انساني به عنوان تنها مزيت استراتژيك مهم خود در رويارويي با اين دگرگوني ها، توجه كافي مبذول نمايند. در غير اينصورت نه تنها از گردونه رقابت خارج مي شوند بلكه ممكن است موجوديتشان به مخاطره افتد.

تاكيد بر اين نكته ضروري است كه توسعه منابع انساني با آموزش هاي زياد حاصل نمي شود، بلكه مهم آنست كه آموزش ها برنامه ريزي شده و نظام مند باشند.در اين راستا امور آموزش و تجهيز نيروي انساني سعي بر اين داشته كه در تقويم جديد دوره هائي را طراحي و برنامه ريزي نمايد كه در جهت تامين نيازهاي آموزشي پرسنل ، كمك به حل مشكلات و دستيابي به كيفيت مطلوب باشد.

برخي از رسالت هاي آموزش كاركنان عبارتست از :

– توسعه فرصت هاي يادگيري متناسب با نيازها، علايق و استعدادهاي فردي و گروهي كاركنان

– تلاش براي ارتقاء سطح توانائي ها، قابليت ها و اطلاعات و دانش نيروي انساني در جنبه هاي مختلف

– آماده نمودن كاركنان براي پذيرش مشاغل سطوح بالاتر و پيچيده

– ايجاد شرايط مناسب براي جايگزيني، ارتقاء و چرخش شغلي در بين كاركنان

– كاهش رفتارهاي ناسالم در نظام اداري

– بهبود و ارتقاء سطح روابط انساني در سازمان

– برآورده نمودن نيازهاي فردي و گروهي كاركنان از طريق دادن فرصت هاي يادگيري به آنان

– كاهش شكاف و فاصله اطلاعاتي نيروي انساني با دانش و فن آوري هاي روز

معرفي مركز آموزش

امور آموزش شركت ملي صنايع مس ايران در سال 1352 همزمان با شروع فعاليت صنعت مس در سرچشمه كرمان كار خود را آغاز و در سال 1367 با بهره گيري از محل جديد مركز كه با زير بناي 10000 متر مريع احداث شده فعاليت خود را در سطح گسترده تري دنبال نموده است.

زمينه هاي آموزشي، تجهيزات و امكانات مركز شامل:

1- آموزشهاي معدن و كانه آرايي(كارگاه كانه آرايي –آزمايشگاه مينرالوژي –عكسبرداري از مقاطع صيقلي و نازك مينرالوژي و متالوگرافي)

2- آموزشهاي برق و ابزار دقيق(كارگاه آموزش برق – آزمايشگاه الكترونيك)

3- آموزشهاي مكانيك و هيدروليك(كارگاه آموزش مكانيك –كارگاه آموزشي ساخت –آزمايشگاه هيدروليك و پنوماتيك و سيالات)

4- آموزشهاي متالورژي و شيمي(آزمايشگاه متالوگرافي –آزمايشگاه عمليات حرارتي –آزمايشگاه ماسه –آزمايشگاه تعيين خواص مكانيكي –آزمايشگاه شيمي تر –كارگاه مدلسازي و ريخته گري)

5- آموزشهاي رايانه و زبان(كامپيوتر – زبان – مجازي)

6- آموزشهاي صنايع و اداري – مالي – ايمني